Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Posvätenie nových priestorov školy

Bude pomaly rok, čo v našej škole začali búracie a murovacie práce na rozšírení priestorov základnej a materskej školy. S očakávaním sme každodenne pozorovali, ako sa stavba mení, čo pribudlo a čo sa prerobilo. Po slávnostnej sv. omši 4.septembra nastal ten čas, kedy sme my, učitelia, rodičia, žiaci a škôlkari prišli do nového. A všetko nové, čo sa v škole vybudovalo, treba posvätiť, aby sa nám v škole darilo. 

 

Po slávnostnej sv. omši sme pozvali otca biskupa Viliama Judáka k posväteniu zrenovovaného školského dvora a nových priestorov v budove našej školy. Požehnanie a prehliadka školy sa niesla v duchu srdečnej vďaky za prítomnosti kňazov a školského kaplána pátra Petra. Osobné stretnutie učiteľov s otcom biskupom Viliamom a jeho požehnanie úspešne odštartovalo nový školský rok.

Rozšírením priestorov škôlky sa podarilo vyriešiť kapacitný problém s umiestnením detí. Týmto chceme poďakovať pani Ing. Patrícii Hlobenovej a ekonómovi biskupského úradu dôst. pánovi kanonikovi Mgr. Ing. Martinovi Štofkovi za spoluprácu a realizáciu pomoci na všetkých vonkajších a vnútorných prácach tohto projektu od základov až po odovzdanie stavby, za ich podporu a ambasádorstvo. Bez ich pomoci a služby by sme sa naďalej pasovali s priestorovými obmedzeniami. Pán Boh nech odmení Vašu snahu!

Nech sa detičkám v nových priestoroch páči a pani učiteľkám dobre pracuje.

Novinky v kocke