Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tatranská Kikimora v 6.A nestraší...

Obri - deti praotca  Tatrana sa na chvíľu presťahovali na hodinu literatúry do 6.A triedy. Slovenská báj ožila. V skupinovej práci tematického celku o slovenských bájach dostali všetky deti šancu prejaviť svoj  výtvarný talent, fantáziu i zdatnosť čítania s porozumením. Museli sa prelúskať literárnym textom, vyhľadať gradáciu deja, boj dobra a zla. Deti samy objavili, ako príroda pociťuje  blížiace sa nebezpečenstvo a zlý zámer  tatranskej ježibaby Kikimory. Naplní sa jej pomsta?

Deti držali palce dobru a a našim tatranským skalnatým velikánom. Projektovým spracovaním a prezentáciou si žiaci osvojili viaceré úrovne textu. Takáto forma vyučovania je vysoko produktívna a vedie k úspechu v učení každého zapojeného žiaka.  Metodická príprava na skupinovú prácu je síce náročnejšia, ale je veľmi efektívna. Žiaci získavajú silné podnety, rýchle vnímanie záujmu, spontánne efekty, prežitie úspechu a rýchlo vybaviteľné uloženie v pamäti. Kooperačné metódy vyučovania v literatúre zakotvuje pravidlo o spoločnom vypracovaní úloh, inšpiruje a motivuje zodpovedne riešiť aj zložitejšie úlohy, upevňuje pocit spolupatričnosti. V tejto konkrétnej  slovenskej báji si žiaci rozvíjali súcit vo vzťahoch literárnych postáv (tatranské štíty  versus  ježibaba Kikimora). Prierezovými témami sme sa spoločne dopracovali k poznaniu, že uprostred Európy žije slovenský národ síce neveľký počtom, ale veľký duchom a svojimi tradíciami, a že našu vlasť chráni z jednej strany mohutný Dunaj a z druhej majestátne štíty Tatier.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke