Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyučovanie od 19.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

triedy 6. - 9. ročníka pokračujú vo vyučovaní od

19.10.2020 prezenčnou formou,

podľa rozvrhu hodín. Počas výučby budeme  dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia RÚVZ a Ministerstva školstva SR.

Upozorňujeme všetkých žiakov, aj ich zákonných zástupcov, že podľa usmernenia Ministerstva školstva SR je každý žiak, po prerušení dochádzky do školy v trvaní troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov), povinný predložiť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Prosíme, aby žiaci priniesli podpísané toto tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť aj tu.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Ďakujeme. Tešíme sa vás.

Novinky v kocke