Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Sv. Mikuláš v našej škole

Žiaci šiesteho až deviateho ročníka privítali Mikuláša vo svojich triedach. Mikuláš ich navštívil s dvoma anjelmi a spolu im porozprávali, ako sa svätý Mikuláš stal víťazom. Lebo meno Mikuláš znamená víťaz.

Jeho víťazstvo spočívalo v niečom inom ako vo víťazstve v bitkách. On zvíťazil sám nad sebou. Dokázal sa podeliť s chudobnými o majetok, ktorý zdedil po rodičoch. A tiež sa vedel zastať slabších a prosiť za tých, ktorí boli v núdzi. Preto vyzval aj mladých, aby boli vďační Bohu za všetky dobrodenia a dokázali sa podeliť s tým, čo majú. Potom tiež zažijú radosť, ktorá pochádza z víťazstva nad sebou samým.

 

Novinky v kocke