Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Exkurzia Staré Hory

Dňa 14. októbra sme sa vybrali putovať po našom krásnom Slovensku. Navštívili sme Staré  Hory - pútnické miesto s bohatou tradíciou. V starohorskom kostole Navštívenia Panny Márie s milostivou sochou Panny Márie a v neďalekej Studničke  sme načerpali duchovné povzbudenie pri spoločnej modlitbe sv. ruženca. 

Potom  sme  si overili aj svoje fyzické sily  počas svojho výstupu do Harmaneckej jaskyne . Zvládli sme to na jednotku a pritom sme obdivovali krásy jesene vo  Veľkej Fatre . Odmenou nám bola prehliadka našej národnej prírodnej pamiatky. Boli  sme boli očarení   mohutnými  pagodovitými stalagmitmi, nástennými vodopádmi , záclonami a sintrovými jazierkami. Zblízka sme si mohli prezrieť živých obyvateľov jaskyne netopiere, ktorých tu žije asi 11 druhov. Po krátkej prehliadke Banskej Bystrice sme sa vracali domov , síce oneskorene ale s peknými zážitkami.

Žiaci VI. A a VIII.A triedy                                                                                                                                                                                                                                                  

Fotogaléria

Novinky v kocke