Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Mikuláš v tme!

V deň, keď sme nemali v škole elektrinu, nám trochu z nebeského svetla priniesol náš milý svätý Mikuláš. Aj so svojimi anjelmi sa zjavil už v kostole počas svätej omše. A tak len krátko z Jeho príhovoru. Bol veľmi spokojný so správaním našich žiakov, aj vďaka príhovoru svätých Svorada a Benedikta. Prisľúbil, že nám prinesie svoje dary a upriamil našu pozornosť na toho, ktorý mal onedlho prísť na oltár – na Ježiša. Taktiež nám sľúbil, že určite s radosťou príde aj na budúci rok!

Fotogaléria

Novinky v kocke