Základná škola sv. Svorada a Benedikta

ANGLICKÉ DIVADLO

Dňa 20.3. 2018 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka počas vyučovania anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

Hru  A BOLD RABBIT na motívy  knihy J. C. Hronského O SMELOM ZAJKOVI im predviedli umelci zo Slovenského komorného divadla v Martine.

Atraktívnou a hravou formou  umožnili žiakom  overiť  a zdokonaliť si svoje vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mali jedinečný umelecký zážitok z činohernej rozprávky v cudzom jazyku. Základné dejové a obsahové informácie boli interpretované v jednoduchej angličtine.

Zážitkové vyučovanie hravou a zábavnou formou vedie žiakov k budovaniu pozitívneho vzťahu k ďalšiemu štúdiu cudzieho jazyka.

(text: Mgr. D. Porubská)

Novinky v kocke