Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biológia v 5.A

Žiaci z 5.A triedy  znova prekvapili svojich spolužiakov.  Na hodiny biológie si pripravili krásne projekty. Svojim spolužiakom priniesli časť živej prírody. Emka Vachová názorne vysvetlila, čo sú sukulenty, porozprávala nám  o akvárijnej rybke.

Daška Martincová nám názorne vysvetlila  vývin žiab, pozorovali sme malé žubrienky, priniesla aj malú jašteričku a povedala nám čím sa živí. Samuel Hók nám priniesol malú jašteričku a zrazu sme sa ocitli v ríši plazov. Saška Piterková zas priniesla huby a porozprávala nám  zaujímavosti o nich.

Fotogaléria

(text a foto PaedDr. Beáta Szὅcsová)

Novinky v kocke