Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Deň Zeme

22.apríl - deň, kedy oslavuje naša Zem. Jej sviatok si deti v jednotlivých oddeleniach pripomenuli rôznymi aktivitami. Prváci tvorili obrázky z plastových vrchnákov. Druháci sa učili rozoznávať bylinky, pripravovať ich na sušenie a vyzdobili nám školský dvor svojimi kresbami. Tretiakov čakali 4 stanovištia,  na ktorých plnili rôzne úlohy - skladali báseň, riešili slovnú prešmyčku, hrali scénku a tvorili obrázky z prírodného materiálu. Vytvorili si aj čelenky s motívom Zeme. Štvrtáci sa postarali o kvetinky a bylinky na našom školskom dvore. Tešíme sa, že deti javia záujem o ochranu Zeme a radi sa zapájajú do týchto aktivít.

 

Fotogaléria

(text a foto: K.Borovská)

Novinky v kocke