Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Milá babka, milý dedko...

Práve týmito slovami sa začal v utorok 19.2. program pre starých rodičov, ktorý si pripravili naši prváci.

Básňami, piesňami a tancom im vyjadrili vďaku za ich lásku, starostlivosť a všetok čas, ktorý im venujú. Veľmi sme sa tešili, že prišli medzi nás nielen babičky a deduškovia, ale aj rodičia a súrodenci detí. Po kultúrnom programe pozvali deti starkých do tried, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie v podobe koláčikov, ktoré napiekli šikovné mamičky spolu s prvákmi. Okrem programu mali deti pripravené pre svojich starých rodičov aj darček- srdiečko s veršom a fotografiou, aby ich mali babičky a deduškovia stále pri sebe.

Ďakujeme za krásny a veselý čas, ktorý sme s vami, milí starkí našich prvákov, mohli stráviť u nás v škole. Vyprosujeme vám veľa zdravia a Božieho požehnania!

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Katarína Borovská)

Novinky v kocke