Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Beseda s misionárom, ktorý ľuďom prináša lásku Nebeského Otca

Dnes sme sa stretli s misionárom vdp. Ivanom Ďurišom, ktorý 10 rokov pôsobil v Kenyi a svojim láskavým prístupom sa mu tam podarilo pomôcť mnohým deťom a ľuďom v ich ťažkej situácii. Ako nám sám povedal:

 

- Vždy keď som k nim pristupoval, aby som im pomohol, tak som im vravel, že to je Boh Otec, ktorý im prostredníctvom mňa pomáha. On je aj ich Otcom. - Svoje dielo nazval Dielom Nebeského Otca. Aj nám priniesol radosť svojím spevom
- Otec Ivan vie veľmi dobre spievať a hrať na gitare
- pomodlil sa Otče náš v swahilčine a zaspieval nám jednu pieseň v tomto domorodom jazyku.
- Misionár nie je len niekto, kto nám dáva potravu pre naše telo, ale aj pre naše srdce, prináša ľuďom Božiu lásku, aby prišli do neba. Deti v Afrike si na drevené srdiečka napísali svoje meno a z druhej strany napísali vetu: Boh je láska! Tieto srdiečka sú teraz v jednotlivých slovenských rodinách, ktoré ich prijali s veľkou láskou, duchovne si ich adoptovali a modlia sa za nich.

Našim štvrtákom sa páčilo:

  • že pomáhajú chudobným deťom
  • spravia všetko preto, aby mohli tieto deti ďalej žiť
  • Ulica Matky Terezy – tak nazvali ulicu, kam prichádzali chudobní, ktorí potreboval
    pomoc
  • že tieto deti neodstrkujú
  • že sa otec Ivan s nami podelil o svoje zážitky

Vďaka Otec Ivan!

Novinky v kocke