Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Rada školy

Zloženie Rady školy SKŠ Nitra 2016 - 2020

Volení pedagogickí zamestnanci:

sr. Mgr. Zuzana Zorková za gymnázium

Mgr. Margaréta Bírošová za základnú školu - podpredsedníčka

sr. Mgr. Iveta Nerečová za materskú školu

 

Volený nepedagogický zamestnanec:

Viera Trnkusová

Volený zástupca študentov gymnázia:

Miriam Žitňáková, študentka sexty

Volení zástupcovia rodičov:

Mgr. Jozef Horniak za gymnázium

Mgr. Maroš Šimko za základnú školu

Mgr. Petronela Mesárošová za materskú školu

 

Členovia delegovaní zriaďovateľom:

P. Peter Šabo, duchovný školy

Ing. Patrícia Hlobenová, zamestnankyňa Biskupského úradu v Nitre

JUDr. Ing. Alžbeta Kováčiková, predsedníčka Združenia pri SKŠ Nitra - predsedníčka

 

 

Rada školy je zriadená v súlade s §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Táto právna norma presne určuje počet členov i zastúpenie pedagógov, zamestnancov, rodičov, žiakov i zástupcov delegovaných zriaďovateľom.


Štatút rady školy

Novinky v kocke