Základná škola sv. Svorada a Benedikta

IV.A

  

 triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Porhajašová

 Zoznam žiakov 

Tomáš Barát, Michal Behula, Šimon Benc, Alexandra Bírová, Lukáš Cintula, Juraj Čulák, Nikola Dandelová, Eduard Girelli, Flavia Hlobenová, Kay Felix Kratochvíl, Paulína Moravčíková, Ján Motyčiak, Veronika Nováková, Adrián Okša, Tobiáš Petrík, Damián Pilka, Sára Romanová, Ondrej Šimko, Eliška Zanovitová, Anna Žitňáková

 

Novinky v kocke