Základná škola sv. Svorada a Benedikta
14-06 2024
Envirocentrum

Zmeny klímy a podnebia sú v súčasnosti veľmi dôležitou otázkou, preto sme sa rozhodli so žiakmi šiestych a siedmych ročníkov navštíviť Envirocentrum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde nám vysvetlili vznik a príčiny globálneho otepľovania a ako k tomuto nemilému stavu možno zabrániť, tým zlepšiť naše životné prostredie. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti klímy a jej vplyvu pre život človeka. Mohli si vyskúšať modely a pokusy zamerané na fyzikálne javy, ktoré zaznamenávajú vlastnosti vody a správanie sa vodných tokov v prírode. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto veríme, že našim žiakom životné prostredie nie je ľahostajné a dokážu nám, že sa to dá aj "inak".

viac
14-06 2024
Song

V Centre voľného času Domino sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG 2024. Za našu školu spievali Terezka Hollá, Miriamka Morávková, Johanka Šimonová. Dievčatá vo veľkej konkurencii získali 1.miesto a Terezka si vyspievala Cenu poroty. Ďakujeme za reprezentovanie našej školy. Nech vám to aj naďalej tak skvele spieva!

viac

Naša žiačka Lujza Lahučká sa zúčastnila okresného kola biologickej olympiády, kde úspešne reprezentovala našu základnú školu v kategórií Botanika a priniesla si so sebou krásne tretie miesto. Ďalšou milou odmenou okrem získaných vedomostí bola pre Lujzu poukážka na nákup kníh.

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

 

kategória zamestnanca:

učiteľ strednej školy s aprobáciou FYZIKA

kvalifikačné predpoklady:

viac

Spievate si aj vy pri práci slovenské ľudové piesne? V dnešnej dobe už máloktorí z nás. Ale naši žiaci spievali na ľudovú nôtu v Domine, kde súťažili o titul Slávik Slovenska za sprievodu pána Pleštinského a zvukov jeho akordeónu. Ondrej Pleštinský a Barborka Bírová nám vyspievali dve tretie miesta. Máme radosť z ich úspechu a prajeme im, aby svojim zvučným a spevavým hlasom robili radosť okolo seba!

viac

Aj v tomto školskom roku sa naše šikovné a športovo nadané dievčatá zúčastnili Majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat a získali pre školu krásne 3.miesto. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme im!

viac

V mesiaci máji naši tretiaci a šiestaci úspešne absolvovali plavecký výcvik pod vedením skúsených inštruktorov. Cieľom výcviku bolo naučiť neplavcov aspoň jeden plavecký spôsob a u plavcov zdokonaľovať techniky plaveckých štýlov kraul, znak, prsia. U niektorých detí bolo spočiatku ťažké prekonať počiatočný strach z vody, no nakoniec sa to podarilo!

viac

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ / učiteľka v materskej škole

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto

viac
Novinky v kocke