Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Moji drahí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia školy, páter Peter, zdravotníci, záchranári, rehoľné sestry, celé spoločenstvo.

Práve uplynul rok od môjho životného jubilea a rok od mojej "smrti". Klinickej! Inak by ste nečítali tieto riadky.

 

"Srdce je orgán dutý,

do tela umne vkutý..."

 

O srdci vieme toho veľa z medicíny, literatúry, náboženstva, jazykovedy, srdce je sídlom emócií, lásky a spolu s dušou utvárajú podstatu človeka. Keď sa zastaví, človek zomiera. Smútime, plačeme, aj keď vieme, že nás to v závere života čaká všetkých. Kedy to ale bude?

To vie len Boh!

viac

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Med je už celé tisícročie vyhľadávanou zložkou potravy človeka a ide o najstaršie sladidlo, ktoré nám príroda dáva. Obsahuje  a j veľa vitamínov napr. B1,B2, D,A, C. Včely celú sezónu lietajú z kvetu na kvet aby si mohli plniť svoju najdôležitejšiu úlohu – opeľovanie kvetov a zbieranie nektáru.

Samko Hók  nám vo svojom krásnom  projekte priblížil život včely a práce včelára. Svojim spolužiakom priniesol rôzne druhy medu, ktoré si mohli aj ochutnať.

 

Fotogaléria

(text a foto PaedDr. Beáta Szőcsová)

viac

Dňa 3.12. 2019 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Hra Jack and Joe je činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. 

viac

V polovici novembra 2019 sa v našej škole uskutočnil 30. ročník  olympiády v anglickom jazyku. 28 žiakov (zatiaľ najvyšší počet) si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Lea Jakubičková zo 7.A, na druhom mieste skončila Sarah Stýblová zo 7.A a tretia bola Nelly Guzmická zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Kamilka Líšková z 9.A, druhá skončila Veronika Fusková z 9.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 8.A .

viac

ADVENT je čarovným obdobím čakania na Vianoce, vyzýva kresťanov k stretnutiu s Kristom,  v našom každodennom živote.  Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Symbolom nádeje. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť a jednotu. Aj naši žiaci si vyrobili na hodine techniky krásne adventné vence. Posúďte ich šikovnosť.

viac

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

viac

Ako rýchlo prešiel rok a znova posviacame adventné vence. A keďže je to začiatok roka, tak pripájam malý vinš:

 

Nech nás advent vedno spája,

malých, veľkých, všetkých nás,

v modlitbe pri svieci jasnej,

prvej, druhej, tretej, štvrtej,

príde Dieťa – len vytrvaj!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
28-11 2019
iBobor 2019

Sedieť pri počítači v správnom čase, na správnom mieste je fajn. Stalo sa to aj v našej škole 11. - 15. novembra, kedy sa uskutočnil 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Na celom Slovensku sa ho zúčastnilo vo všetkých kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Ako sa darilo našim žiakom? Pozrite si vyhodnotenie.

viac

Začiatkom novembra sa uskutočnilo triedne kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Absolvovať túto súťaž je pomerne náročné, pretože pozostáva  z troch zložiek:  písomná časť – 1.jazykový(gramatický test),2. transformácia textu (štylistika)  a 3. ústna (rétorika).  V druhej časti žiaci transformujú(menia) do zadaného štylistického útvaru  predpísaný text  v príslušnom slohovom postupe. Tretia časť je najťažšia, kde sa skúša rečnícky štýl na určenú tému. Za všetky časti môžu dosiahnuť 55 bodov. Všetky úlohy olympiády sú náročné, žiaci ju úspešne zvládli, najmä gramatickú časť. Najúspešnejší  4 žiaci s vysokým počtom bodov postúpili do školského kola: Matúš Chrtiansky, Veronika Fusková, Simonka Šulterová a Kamilka Líšková.

viac
Novinky v kocke