Základná škola sv. Svorada a Benedikta
08-07 2022
Súťaže

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do matematických súťaží Maksík a Klokanko. Deti dosiahli pekné umiestnenia, tešili sa z vlastných úspechov, diplomov, aj z vecných cien.
Po dlhšom čase sme zorganizovali aj zber papiera. Ďakujeme všetkým, čo sa zberu zúčastnili a svojou troškou prispeli na dobrú vec. Traja najväčší zberatelia papiera boli odmenení.

Všetkým oceneným úprimne blahoželáme !

viac

Aj keď sa školský rok končí 30. júna, spoločné ukončenie školského roka bolo už 29. júna na slávnosť apoštolov Petra a Pavla, kedy sme spoločne slávili svätú omšu. Ďakovali sme pri nej Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám v tomto roku preukázal. Rozlúčili sme sa aj s pani učiteľkami, ktoré odchádzajú a tiež s našimi deviatakmi a piatakmi, ktorí idú na stredné školy. Spoločný potlesk bol prejavom radosti, že sme zvládli ďalší školský rok a tešíme sa na prázdniny.

viac

Tajomný vesmír, ďaleké planéty, žiariace hviezdy na oblohe, Mesiac v splne... O toto všetko sa zaujímajú aj naši štvrtáci, majú o tom veľa znalostí a zapamätaných informácií. Preto sa vybrali na exkurziu na miesto, kde sa o týchto vesmírnych telesách dozvedeli ešte viac – do planetária. Že kde? Do Žiaru nad Hronom.

viac

Po takmer troch rokoch sa dlho očakávaná túžba šiestakov – ísť na výlet – konečne splnila. Vybrali sme sa do Bratislavy. Kto? Triedy 6. A, 6. B a triedne pani učiteľky. Najskôr sme navštívili hrad Devín, kde sme sa od pani sprievodkyne dozvedeli o histórii tejto národnej kultúrnej pamiatky.

viac

Na začiatku júna v Bratislave hľadali muzikálovú hviezdu. Tejto celoslovenskej speváckej súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Ema Rajtarová (8.A). Spievala dve piesne – jednu slovenskú a jednu anglickú.

Ema si vyspievala krásne 3. miesto. Blahoželáme!

viac
16-06 2022
Malý princ