Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Krásne znela táto známa pieseň. 

Dňa 12.12.2019 sa žiaci hudobno – dramatického krúžku a žiaci z tried 2.B, 3.A a  3.B  spoločne zúčastnili vystúpenia Jasličkovej slávnosti na Svätoplukovom námestí. Predstavenie odohrali aj svojim spolužiakom v stredu 18.12. Jasličková slávnosť nám v tomto adventnom období zobrazila udalosti z Betlehema, zvestovanie anjela Gabriela, stretnutie Márie s Alžbetou a ten najkrajší okamih Vianoc – narodenie dieťatka, Ježiška, ktorému sa ako prví prišli pokloniť pastieri.

viac

Moji drahí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia školy, páter Peter, zdravotníci, záchranári, rehoľné sestry, celé spoločenstvo.

Práve uplynul rok od môjho životného jubilea a rok od mojej "smrti". Klinickej! Inak by ste nečítali tieto riadky.

 

"Srdce je orgán dutý,

do tela umne vkutý..."

 

O srdci vieme toho veľa z medicíny, literatúry, náboženstva, jazykovedy, srdce je sídlom emócií, lásky a spolu s dušou utvárajú podstatu človeka. Keď sa zastaví, človek zomiera. Smútime, plačeme, aj keď vieme, že nás to v závere života čaká všetkých. Kedy to ale bude?

To vie len Boh!

viac

Zvieratká sú súčasťou detí a ich života od ranného detstva. Najprv sa deti  stretávajú so zvieratkami v rozprávkach, ktoré im doma čítajú rodičia.  Neskôr si o nich vytvárajú predstavy z animovaných filmov. Väčšina hračiek na mojkanie sú plyšové zvieratká. Osobnú skúsenosť však získajú až cez vzťahy s domácimi zvieratami. Ľudia s domácimi miláčikmi majú tendenciu byť zdravší a šťastnejší, ako tí bez nich. Zvieratká nám dávajú silu, energiu a radosť.

viac

Vau, fíha, super... boli slová žiakov, ktorí napäto pozorovali pokusy z fyziky. Fakulta prírodných vied UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie organizovali pre žiakov základných škôl fyzikálnu šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Ide o voľné pokračovanie fyzikálnej šou Fyzika naživo. Tretí ročník bol venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s tlakom. Experimenty boli pripravené tak, aby sme sa zabavili a popri tom niečo naučili. Radosť v očiach našich žiakov bola najväčšou odmenou pre obetavých organizátorov, ktorí tento rok prvý krát pripravili malé pomôcky pre každého žiaka.

viac

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Med je už celé tisícročie vyhľadávanou zložkou potravy človeka a ide o najstaršie sladidlo, ktoré nám príroda dáva. Obsahuje  a j veľa vitamínov napr. B1,B2, D,A, C. Včely celú sezónu lietajú z kvetu na kvet aby si mohli plniť svoju najdôležitejšiu úlohu – opeľovanie kvetov a zbieranie nektáru.

Samko Hók  nám vo svojom krásnom  projekte priblížil život včely a práce včelára. Svojim spolužiakom priniesol rôzne druhy medu, ktoré si mohli aj ochutnať.

 

Fotogaléria

(text a foto PaedDr. Beáta Szőcsová)

viac

Dňa 3.12. 2019 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Hra Jack and Joe je činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. 

viac

V polovici novembra 2019 sa v našej škole uskutočnil 30. ročník  olympiády v anglickom jazyku. 28 žiakov (zatiaľ najvyšší počet) si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Lea Jakubičková zo 7.A, na druhom mieste skončila Sarah Stýblová zo 7.A a tretia bola Nelly Guzmická zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Kamilka Líšková z 9.A, druhá skončila Veronika Fusková z 9.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 8.A .

viac

ADVENT je čarovným obdobím čakania na Vianoce, vyzýva kresťanov k stretnutiu s Kristom,  v našom každodennom živote.  Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Symbolom nádeje. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť a jednotu. Aj naši žiaci si vyrobili na hodine techniky krásne adventné vence. Posúďte ich šikovnosť.

viac
Novinky v kocke