Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naši deviataci  využili  v piatok 27.9. pekné jesenné počasie na návštevu Zoborského kláštora. Putovali za naším patrónom školy -  za sv. Svoradom, ktorý svojho času pobýval na Zobore v kláštore i v pustovni - jaskyni. Žiaci sa dozvedeli nielen o založení kláštora, ale aj  o jeho ďalšej histórii, ktorá siaha od 9.st. až po 18.st. Prezreli si Kostol sv.Jozefa a spoločnou modlitbou sme vzdali úctu  našim patrónom a poďakovali nebeskému Otcovi. Mimoriadne  ich zaujala prezentácia príbytku mnícha – kamaldula v podobe rozšírenej/ virtuálnej reality cez tablet. V priestoroch Rákocziho altánka, ktorý je zameraný na hry a šport, si žiaci na interaktívnych tabuliach  ozrejmili vedomosti z histórie i náboženstva.

viac

medjugorie.jpg – 10.72 kBPúť do Medžugoria

 

Tak ako minulý rok, aj teraz organizujeme púť do Medjugoria (13.-17.11.2019, cena 130 euro). Základné informácie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Prihlasovanie je možné do 13. októbra.

 

e – mail: gospamajka2 zavinac gmail.com.

(text: sr. Petra Margaréta)

 

 

viac

DSC_2472.JPG – 2.11 MB

 

Vážení rodičia,

 v školskom roku 2019/2020

otvárame krúžky.

  

POPLATOK ZA KRÚŽKY:

 Za 1.krúžok:  Vzdelávací poukaz

 Za ďalšie krúžky: 3,- € na mesiac alebo podľa zadania

 

 Čítaj viac 

 

  

 

viac

Na konci školského roka som sa zúčastnil veľkej slávnosti na Mestskom úrade v Nitre. Patril som medzi hŕstku žiakov nitrianskych škôl, ktorí boli ocenení osobne pánom primátorom Marekom Hattasom za výbornú reprezentáciu mesta Nitry. Bol som ocenený za hru na akordeóne, lebo sa mi počas školského roka v súťažiach veľmi dobre darilo.

(text: Vilko Tužák)

viac

Milí rodičia, priatelia a dobrodinci školy!

 

Srdečne Vás pozývam na stretnutie s americkým spisovateľom Rodom Dreherom, ktoré sa uskutoční v stredu 4. septembra o 15.30 hod. v aténskej miestnosti na internáte Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

Myšlienky jeho knihy „Benediktova voľba“  o vytváraní zdravých kresťanských komunít, prežívaní viery a kresťanskom živote v čase morálneho úpadku sú nám blízke, a preto sme sa rozhodli pozvať ho k nám.

Bude zabezpečený preklad z angličtiny do slovenčiny, preto je potrebné priniesť si mobil so slúchadlami.

So srdečným pozdravom

p. Peter Šabo, školský kaplán

viac

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu, prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra v čase po vyučovaní. Kurzy budú organizované podľa vzdelávacieho programu Súkromnej jazykovej školy E – KU Inštitútu jazykovej a interklultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra.

viac

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce.

                                                                              Ž 37,4

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

prajeme Vám požehnané prázdniny plné objavovania, nových zážitkov a stretnutí, radosti a oddychu. 

 

Ak by ste niečo potrebovali, úradné hodiny cez prázdniny sú každú stredu od 8:00 do 12:00 hod.

                                                                                          Stretneme sa 2. septembra 2019.

admin

viac

Piatok 7. júna 2019  sa v priestoroch CVČ  DOMINO v Nitre konala okresná súťaž  v letnom aranžovaní. Našu školu reprezentovala Katka Molnárová zo 6.A. Témou súťaže bol „vypichovaný aranžmán pre muža"  ku Dňu otcov.

 

Fotogaléria

(foto a text: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Katka Zelenajová  nám priniesla živú korytnačku. Porozprávala nám o nej veľa zaujímavostí. Pre všetkých bol zážitok, keď si ju mohli pohladiť. Dominik Barta nám priniesol zas rôzne druhy obilia.

 

Fotogaléria

(text a foto:  PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Žiaci z 5.A triedy  znova prekvapili svojich spolužiakov.  Na hodiny biológie si pripravili krásne projekty. Svojim spolužiakom priniesli časť živej prírody. Emka Vachová názorne vysvetlila, čo sú sukulenty, porozprávala nám  o akvárijnej rybke.

viac
Novinky v kocke