Základná škola sv. Svorada a Benedikta
20-11 2019
Slnečný deň

Dňa 24.10. 2019 sa žiaci 7.A a 8.A zúčastnili školskej exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili sme Starý zámok, ktorý je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť. Videli sme expozíciu o najstarších dejinách regiónu, expozíciu streleckých terčov, kováčstva, slávnu fajkársku dielňu či výstavu Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S..

viac

Tereziánska misia spočíva v tom, že sa raz za mesiac naše deti z ŠKD stretnú v kaplnke, aby sa spoločne klaňali Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej. Počas pol hodinky strávenej pri Ježišovi, deti prosia a ďakujú za všetkých, ktorých nosia vo svojich srdciach, i za celý svet.

viac

Prinášame vyhodnotenie jesenného zberu papiera, ktorý sa konal v dňoch 11. - 12. októbra 2019

viac

V dňoch 17.  a 18. októbra t.r. sa konala  celoslovenská konferencia Asociácie učiteľov Slovenska (SAUS) v Košiciach, na ktorej sa zúčastnili aj naši pedagógovia. Za gymnázium Mgr. L. Lorincz a za základnú školu Mgr. G. Kratochvílová. Program bol zameraný na skvalitnenie učenia a učebného obsahu slovenského jazyka pre 2. a 3. stupeň. Konferenciu viedol  predseda SAUS-u,  prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu vecí – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“                Johann Carl Friedrich Gauss

viac

Ani daždivé ráno neodradilo 6.A a 6.B od naplánovanej exkurzie do Kremnice. Vybrali sme sa vybavení dáždnikmi a nepremokavými bundami. Cesta ubehla rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme zababušení vstupovali do Múzea mincí a medailí. Veľa sme sa dozvedeli o vzniku mincí a pôvode Kremnice. Prezreli sme si bohatú zbierku mincí, papierových peňazí a medailí. Dokonca sme si s helmou na hlave vyskúšali, ako to v takej bani vyzeralo a zabúchali na povestnú banícku klopačku.

viac

Dňa 24.10. t.r. sa naši študenti gymnázia (seminaristi histórie a dejepisu) a žiaci 9.A základnej školy zúčastnili školskej exkurzie na Velehrad, do Uherského Hradišťa a do Modrej. Edukačným cieľom exkurzie bola hlavne cyrilometodská cesta za pamiatkami Veľkej Moravy a návšteva mariánskeho pútnického   miesta na Velehrade. Neďaleko Uh.Hradišťa v Starom Měste sa nachádza  pamätník a Múzeum Veľkej Moravy, kde nám lektorka múzea priblížila vznik nášho prvého kniežatstva, ale  najmä život a zvyky starých Slovanov. V centre múzea sa nachádzajú vzácne základy prvého kresťanského kostola, hroby Slovanov a okolo celej stavby sú archeologické pamiatky z 9. storočia.

viac
05-11 2019
Exkurzia Modra

Dňa 22.10. sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili školskej exkurzie v Modre. Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra. Počas celej prehliadky ich sprevádzal lektorský sprievod, ktorý bol pre žiakov veľmi zaujímavý. Bol vtom zahrnutý jeho súkromný život, jeho prvé lásky či potencionálne manželky. Žiaci sa dozvedeli, v akých podmienkach Ľudovít vyrastal či študoval. Po návšteve múzea sa presunuli do pamätnej izby , kde sa oboznámili s podrobnosťami z posledných rokov života národovca i okolnosti jeho tragickej smrti. Videli  pramienok vlasov Štúra i kúsok kosti z jeho poranenej nohy.

viac

V starom zákone bojovali Izraeliti a keď Mojžiš držal ruky hore, tak vyhrávali. Keď mu ruky klesali, prehrávali. Aj my sme sa našou modlitbou snažili držať ruky hore, aby tak vyhrával vo svete, vo všetkých ľudských srdciach pokoj. Spojili sme sa v modlitbe ruženca 18.októbra o 9.00 hod. s deťmi na celom svete.

 

(text: sr. Petra Margaréta Škultétyová, foto: sr. Diana)

viac

Aj táto pieseň zaznela na neformálnom výchovnom koncerte 28. októbra 2019 v  Agroinštitúte. Publikum tvorili aj V.A, V.B, VI.A, VI.B. A tí to veru roztočili. Čakalo nás duo – speváčka a gitarista, ktorí moderovali celý koncert.

Na úvod nám pripomenuli ako nás hudba sprevádza už od kolísky. Prešli sme rôznymi hudobnými štýlmi, skladbami a interpretmi. Od B. Smetanu až po Elán a Petra Nagya. Od ľudoviek až po moderné. Medzi ukážkami deti odpovedali na rôzne otázky (samozrejme na pódiu pred celým publikom), za ktoré boli odmenené sladkou jednotkou.

viac

Učiť sa popoludní? Prečo nie! Naši druháci a tretiaci si to mali možnosť vyskúšať počas návštevy SPU, kde si pod vedením pána Ing. Róberta Kirchnera pozreli veľmi peknú prezentáciu o Biodiverzite, teda všetkom živom, čo môžeme nájsť v prírode. Oboznámil nás s informácii zo života zvierat a rastlín a taktiež sme si zopakovali niečo z ochrany životného prostredia. Nasledovala časť vzdelávania, na ktorú sa deti tešili najviac- návšteva Vivária.

viac
Novinky v kocke