Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Príležitosť získať certifikát sme dostali pred Dňom matiek. Rozhodli sme sa totiž vyrobiť niečo netradičné pre naše mamičky. Pomocnú ruku nám podal pán doktor Janko Holec. Z lekárne sv. Medarda až k nám do školy priniesol všetky potrebné ingrediencie.

viac

10. mája sme sa vydali na púť do Hronského Beňadiku, kde sme sa spoločne chceli poďakovať za krásnu slávnosť prvého svätého prijímania a za Najväčší dar, ktorý nám Pán Ježiš zanechal - Jeho Telo a Krv. V Hronskom Beňadiku sa uchováva vzácna relikvia Kristovej Krvi.

viac

Učiteľ/ka strednej školy s aprobáciou Fyzika

Učiteľ/ka základnej školy  s aprobáciou Matematika

 

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01  Nitra

príjme  do pracovného pomeru od 01.09. 2023 na voľné pracovné miesto

 

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ strednej školy  s aprobáciou FYZIKA
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou MATEMATIKA

kvalifikačné predpoklady :

viac

Po dlhšej odmlke sme na našej škole zorganizovali výchovný koncert. Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 žiakov ( z pôvodných takmer 100 potencionálnych malých umelcov) a to z ročníkov 1 až 6. Z hudobných nástrojov boli zastúpené husle, violončelo, gitara, flauta, klavír, akordeón, cimbal a bicie. Deti predniesli svoje skladbičky,

viac

Jar nám iba pomaličky ukazuje svoju prívetivú tvár, zato naše vždy zvedavé hlavičky už pozorujú zasadené aksamietnice, slnečnice, fazuľky..., ktoré sme si spolu v ŠKD zasadili. Rastú rýchlo!

viac

Dňa 29. marca 2023 sa na našej Spojenej katolíckej škole uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Po svätej omši súťažiaci odišli na určené miesta. Prvá kategória – základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií – obsadila Aténsku miestnosť na internáte GCM a druhá kategória – stredné školy- súťažila v aule GCM. V obidvoch skupinách vládla príjemná atmosféra. Družstvo našej školy v zložení Terézia Mária Babčanová (8. B), Veronika Machová (6. B) a Johanka Šimonová (5. A) obsadilo krásne druhé miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme k získanému úspechu!

viac

Mesiac marec patrí knihe, najlepšej kamarátke nás všetkých. Knihy berieme do rúk často, v knižnici, ktorú pravidelne navštevujeme, v školskom čitateľskom kútiku, ale aj doma. To, že si naše čitateľské zručnosti neustále zdokonaľujeme, sme dokázali v tomto období aj našim kamarátom. Štvrtáci a druháci čítali prvákom, prváci zasa štvrtákom. Takto sme obohatili hodiny slovenského jazyka a rozprávkovým textom sme potešili nejednu detskú čitateľskú dušu. Do každodenného čítania, milí kamaráti a nech vám kniha spríjemňuje vaše voľné chvíle.

viac

Turnaj sa konal 29. marca. na ZŠ Saratovská v Leviciach.
Našu školu reprezentovali chlapci: Timotej Petrík, Tomáš Jaklovský, Viktor Dubinskyi a Sebastián Škandík.
Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl z miest - Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Topoľčany,
Nitra. V semifinále sa stretli Nitra – Levice a Nové Zámky – Topoľčany.
Vo finále bojovali o prvú priečku Nitra – Nové Zámky.

 

 

viac
Novinky v kocke