Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Envirocentrum

Zmeny klímy a podnebia sú v súčasnosti veľmi dôležitou otázkou, preto sme sa rozhodli so žiakmi šiestych a siedmych ročníkov navštíviť Envirocentrum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde nám vysvetlili vznik a príčiny globálneho otepľovania a ako k tomuto nemilému stavu možno zabrániť, tým zlepšiť naše životné prostredie. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti klímy a jej vplyvu pre život človeka. Mohli si vyskúšať modely a pokusy zamerané na fyzikálne javy, ktoré zaznamenávajú vlastnosti vody a správanie sa vodných tokov v prírode. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto veríme, že našim žiakom životné prostredie nie je ľahostajné a dokážu nám, že sa to dá aj "inak".

 

 

Novinky v kocke