Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Testovanie 9 2024

Dňa 20. 3. 2024 (streda) sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií a žiakov 1. ročníka SŠ s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka ZŠ.

 

Žiaci budú písať test z matematiky 90 minút a zo slovenského jazyka 70 minút. V deň testovania žiaci musia prísť do školy najneskôr o 7: 40 hod. Do odpoveďových hárkov zapisujú žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

 

Bližšie informácie a špecifikácia testov na 2023/2024 | NUCEM

Po skončení testovania o 11:50 hod. žiaci idú domov.

 

Harmonogram

 

Testovanie 9 - 2024

 

20. marec 2024 (streda)

 

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:50 h (90 minút) – administrácia testu z matematiky

9:50 – 9:55 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:55 – 10:20 h (25 minút) – prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 – 10:25 h (5 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút) – administrácia testu zo slovenského jazyka

11:45 – 11:50 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

Novinky v kocke