Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Jesenný zber papiera - vyhodnotenie

Prinášame vyhodnotenie jesenného zberu papiera, ktorý sa konal v dňoch 11. - 12. októbra 2019

 

 

     Umiestnenie           Trieda        Spolu za triedu               Priemer na žiaka
       
               1.             4.B             1994,0 kg 99,70  kg
               2.             7.A             1626,0 kg 65,04  kg
               3.             5.B             1051,0 kg 38,93  kg
         
               4.             4.A               972,0 kg 48,60  kg
               5.             4.C               967,0 kg 56,88  kg
               6.             2.A               592,0 kg 24,19  kg
               7.             5.A                           583,5 kg 22,44  kg
               8.             8.A               527,0 kg 21,96  kg
               9.             1.B               476,0 kg 23,80  kg
              10.             6.A               435,0 kg 29,00  kg
              11.             2.B               384,0 kg 17,45  kg
              12.             3.A               333,0 kg 16,65  kg
              13.             3.B               316,0 kg 15,80  kg
              14.             1.A               209,0 kg 11,61  kg
              15.             6.B               130,0 kg 6,84  kg
              16.             9.A               126,0 kg 4,20  kg
         
           Spolu              10721,5 kg 31,17  kg
         
Zberu papiera sa zúčastnilo 158 žiakov, vyzbieralo sa 10721,5 kg papiera.
         
Jednotlivci:        
         
Borecký Tomáš                   4.B 530  kg  
Kettmannová Mia                4.B 462  kg  
Čulák Juraj                          4.A 359  kg  
         
Košťálová Terézia                  4.B 348  kg  
Karban Matej                         7.A 339  kg  
Jakubičková Lea                    7.A 332  kg  
Kostolníková Elena                5.A 307  kg  
         
Ďakujeme!!!      
Novinky v kocke