Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 25.3. sa uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa konalo online formou. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov  2.stupňa. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr.M. Hlavatá, členkami Mgr. M.Zaujecová a Mgr. G.Kratochvílová. Súťažilo sa v prednese  poézie a prózy v II. kategórii (5. a 6. ročník) a v III.kategórii (7. – 9. ročník). Všetky deti podali vynikajúci výkon, vytvorili úžasnú atmosféru. Veľmi oceňujeme výber vhodných textov. Deti nás vtiahli do rôznych  rozprávkových príbehov a dobrodružných zážitkov. Radosť  nám urobili hodnotné texty  Janka Kráľa, Sama Chalupku, Kláry Jarunkovej  a ďalších. Veľmi sa tešíme, že aj diela klasikov ožívajú v pekných prednesoch, a tak šíria posolstvo dobra a krásy aj po dlhých rokoch. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme úprimnú vďaku za zodpovednú prípravu a mimoriadne kvalitné výkony.

viac

10. marca 2021 sa konalo online dekanátne kolo Biblickej olympiády. V tomto roku boli témou olympiády knihy  Exodus, Jonáš a  Evanjelium podľa Jána, ktoré sa presunuli z minulého roka, kedy sa dekanátne kolo nekonalo z dôvodu pandemických opatrení. Naše žiačky – Nátália Vrchovská z 9.A a Terézia Szabová z 8.A boli úspešnými riešiteľkami a umiestnili sa  na popredných miestach v rebríčku súťažiacich. Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy a želáme im, aby naďalej s radosťou spoznávali Božie slovo a uskutočňovali ho vo svojom živote.

(text: Sr. Mária Agáta Šebová)

viac

1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený 

a)  k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

b)  k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

viac

GCM srdečne pozýva všetkých záujemcov na online-info popoludnie

dňa 4. alebo 18. februára 2021 

cez aplikáciu Microsoft Teams o 17.00 hod. 

 

 

Linky na info-online popoludnie:

Termín 4. 2. 2021

Termín 18. 2. 2021 

viac

Tento školský rok prebieha  vyučovanie už dlhšiu dobu dištančne. Tejto situácii sme sa museli všetci prispôsobiť – nielen učivo, ale aj súťaže. Školské kolo geografickej olympiády prebehlo ešte v decembri, kde sme si vyskúšali súťaž online. Nebolo to ľahké, lebo sme nemohli okrem atlasu používať žiadne pomôcky a boli sme odkázaní na naše vedomosti. V školskom kole sa zúčastnilo 73 žiakov 5. – 9.ročníka. Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. -  3.mieste.

viac

VÝZVA NITRIANSKEHO BISKUPA K MODLITBE ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE „PÄŤ MINÚT PRE BOHA – PÄŤ MINÚT PRE SEBA“

 

Drahí bratia a sestry!

Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.

Mnohí obetavo slúžite svojím najbližším v rodine a mnohí v rôznych službách aj celkom neznámym, a to nielen preto, že je to Vaše zamestnanie. Patrí Vám náš obdiv a vďaka, ktorú nemožno vysloviť slovami. Kiež je Pán – ktorý nenechá bez odmeny ani jeden pohár vody podaný z lásky k nemu – Vašou najlepšou odmenou!

viac

Nástup detí a žiakov do škôl a forma vyučovania

 

  • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúča ministerstvo  otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. viac

 

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje

každého človeka, prišlo na svet.“

(Jn 1,9)

 

 

Nech pravé svetlo, Ježiš Kristus, 

ktorý prišiel na svet prinesie do Vášho srdca

svetlo nádeje, lásku, pokoj a požehnanie

a nech sprevádza Vaše kroky počas celého

nastávajúceho roka!

 

 

Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme

milostiplné vianočné sviatky a požehnaný nový rok!

 

 

Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy v Nitre 

 

Vianoce 2020

viac

Už od rána tmavú chodbu osvetľovalo iba svetlo sviec. Každý vedel, čo to znamená. Dnes príde do našej školskej kaplnky malý Ježiško. Tešil sa každý, či malý a či veľký. Je to ten najkrajší deň v škole pred Vianocami, na ktoré sme sa pripravovali celý advent. Každé ráno sme si v školskom rozhlase vypočuli nový príbeh, ktorý nás niečomu naučil alebo nás povzbudil.

Takisto naši skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré osvetlilo jasličky, do ktorých páter Peter vložil malého Ježiška. 

Všetkým vám prajeme požehnané vianočné sviatky!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
Novinky v kocke