Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V sobotu 18. januára sa konal na našej škole florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho viaceré družstvá z našej SKŠ, ktoré dlhodobo trénuje šk. kaplán P. Peter M. Šabo, 2 družstvá z Klokočiny a 2 družstvá z farnosti Stará Halič, ktoré prišli so svojim trénerom vdp. Tomášom Libantom a tiež ich prišiel podporiť ich pán dekan František Olach.  Turnaj sme začali svätou omšou na školskom internáte a na duchu posilnení sme sa vrhli do boja o medajle a poháre.

viac

V pondelok sa konala posviacka našej školy a jednotlivých tried. Začali sme nový rok 2020, aby sme si vyprosili Božiu pomoc a ochranu. Páter Peter v požehnaní zdôraznil tieto slová:

Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,

požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,

aby sme ti ako domáca cirkev prinášali

duchovné obete:

zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.

Prajeme Vám požehnaný nový rok 2020!

viac

Vo štvrtok 19. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Tento rok sme mali viacero noviniek. Prvou bol stánok pod názvom „Ave Maria“, ktorý si otvoril páter Peter a predával v ňom rôzne vkusné náboženské predmety a poučné knihy. Žiačky 7. A triedy chceli piecť na jarmoku gofry, ale keďže to z technických dôvodov nebolo možné, priniesli z domu upečené palacinky a kúpili gofry a predávali ich podľa želania zákazníkov s nutelou, džemom alebo šľahačkou. 

viac

Krásne znela táto známa pieseň. 

Dňa 12.12.2019 sa žiaci hudobno – dramatického krúžku a žiaci z tried 2.B, 3.A a  3.B  spoločne zúčastnili vystúpenia Jasličkovej slávnosti na Svätoplukovom námestí. Predstavenie odohrali aj svojim spolužiakom v stredu 18.12. Jasličková slávnosť nám v tomto adventnom období zobrazila udalosti z Betlehema, zvestovanie anjela Gabriela, stretnutie Márie s Alžbetou a ten najkrajší okamih Vianoc – narodenie dieťatka, Ježiška, ktorému sa ako prví prišli pokloniť pastieri.

viac

Moji drahí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia školy, páter Peter, zdravotníci, záchranári, rehoľné sestry, celé spoločenstvo.

Práve uplynul rok od môjho životného jubilea a rok od mojej "smrti". Klinickej! Inak by ste nečítali tieto riadky.

 

"Srdce je orgán dutý,

do tela umne vkutý..."

 

O srdci vieme toho veľa z medicíny, literatúry, náboženstva, jazykovedy, srdce je sídlom emócií, lásky a spolu s dušou utvárajú podstatu človeka. Keď sa zastaví, človek zomiera. Smútime, plačeme, aj keď vieme, že nás to v závere života čaká všetkých. Kedy to ale bude?

To vie len Boh!

viac

Zvieratká sú súčasťou detí a ich života od ranného detstva. Najprv sa deti  stretávajú so zvieratkami v rozprávkach, ktoré im doma čítajú rodičia.  Neskôr si o nich vytvárajú predstavy z animovaných filmov. Väčšina hračiek na mojkanie sú plyšové zvieratká. Osobnú skúsenosť však získajú až cez vzťahy s domácimi zvieratami. Ľudia s domácimi miláčikmi majú tendenciu byť zdravší a šťastnejší, ako tí bez nich. Zvieratká nám dávajú silu, energiu a radosť.

viac

Vau, fíha, super... boli slová žiakov, ktorí napäto pozorovali pokusy z fyziky. Fakulta prírodných vied UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie organizovali pre žiakov základných škôl fyzikálnu šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Ide o voľné pokračovanie fyzikálnej šou Fyzika naživo. Tretí ročník bol venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s tlakom. Experimenty boli pripravené tak, aby sme sa zabavili a popri tom niečo naučili. Radosť v očiach našich žiakov bola najväčšou odmenou pre obetavých organizátorov, ktorí tento rok prvý krát pripravili malé pomôcky pre každého žiaka.

viac

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Med je už celé tisícročie vyhľadávanou zložkou potravy človeka a ide o najstaršie sladidlo, ktoré nám príroda dáva. Obsahuje  a j veľa vitamínov napr. B1,B2, D,A, C. Včely celú sezónu lietajú z kvetu na kvet aby si mohli plniť svoju najdôležitejšiu úlohu – opeľovanie kvetov a zbieranie nektáru.

Samko Hók  nám vo svojom krásnom  projekte priblížil život včely a práce včelára. Svojim spolužiakom priniesol rôzne druhy medu, ktoré si mohli aj ochutnať.

 

Fotogaléria

(text a foto PaedDr. Beáta Szőcsová)

viac
Novinky v kocke