Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na celom svete sa v stredu, 18. októbra 2023 , modlili deti ruženec za mier a jednotu vo svete. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

viac

Tak, ako aj minulý školský rok, tak aj tento sa niektorí naši žiaci začali učiť anglický jazyk v E-KU škole s tou výhodou, že lektori prichádzajú na hodiny k nám do školy, nemusia deti merať cestu do budovy na Piaristickej ulici. Rodičia sa o deti nemusia báť, veď sa presunú iba zo školského klubu detí na aktívne anglické vyučovanie, ktoré je plné jazykových dobrodružstiev. Stačí trieda, koberec, interaktívna tabuľa, dobrá nálada a chuť učiť sa. V tomto školskom roku prejavilo záujem o kurzy anglického jazyka veľa detí. Ďakujeme pani riaditeľke E-KU školy a lektorom za spoluprácu a ústretovosť.

viac

3.októbra 2023 navštívili šiestaci jeden z najvýznamnejších žrebčínov sveta, ktorý možno právom zaradiť do kultúrneho dedičstva národa - Národný žrebčín v Topoľčiankach.

viac

Vo štvrtok 5.10., v týždni modlitieb za Afriku, sme mali v ŠKD vzácnu návštevu,  sestričky Martinu a Lauru z rehole Služobníc Ducha Svätého z Ivanky.

viac

V rámci duchovnej obnovy pre pedagógov sme v pondelok, 2. 10. 2023, privítali pátra Jozefa Nogu zo spoločenstva lazaristov, ktorý požehnal prvú putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily na našej škole. Táto kaplnka bude putovať po rodinách našich žiakov, študentov, učiteľov. Každý je pozvaný zapojiť sa a privítať na týždeň Pannu Máriu vo svojom dome.

viac

Vo štvrtok 21. septembra 2023 putovali miništranti našej Spojenej katolíckej školy k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Počasie prialo a naši chlapci sa do Šaštína tešili. Po slávnostnej svätej omši a po dobrom obede prebehlo stretnutie v skupinkách a očakávaný futbalový turnaj.

Vďaka ti Panna Mária za tvoju pomoc a ochranu.

viac

Školská taška sprevádza žiaka na každom kroku - cestou do školy, zo školy, na krúžky, domov. V školskej taške nosíme pomôcky, zošity, peračník, učebnice, desiatu aj drobné hračky. Požehnaním aktoviek sme do školských tašiek našich prvákov ešte pridali naše modlitby a požehnanie, ktoré bude ich nositeľov sprevádzať počas celého roka.
Ďakujeme pátrovi Petrovi, že myslí aj na takéto maličkosti. viac

Bude pomaly rok, čo v našej škole začali búracie a murovacie práce na rozšírení priestorov základnej a materskej školy. S očakávaním sme každodenne pozorovali, ako sa stavba mení, čo pribudlo a čo sa prerobilo. Po slávnostnej sv. omši 4.septembra nastal ten čas, kedy sme my, učitelia, rodičia, žiaci a škôlkari prišli do nového. A všetko nové, čo sa v škole vybudovalo, treba posvätiť, aby sa nám v škole darilo. 

viac

Prázdniny skončili a náš vynovený školský dvor 4.septembra zaplnili naši žiaci, rodičia, učitelia a prváci. Nový školský rok 2023/2024 sme odštartovali tým najlepším, slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v kláštornom kostole a záverečným požehnaním, lebo bez božieho požehnania sú márne naše namáhania. Prosili sme o dary Ducha svätého, o pomoc a ochranu našej nebeskej Matky.

Prváčikov po sv. omši priviedli rodičia do triedy, kde ich už čakali pani učiteľky a novučičké šlabikáre.

Príď Duchu Svätý, naplň naše srdcia radosťou a poznaním, aby bol tento rok pre nás úspešný! viac

Novinky v kocke