Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 3.12. 2019 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Hra Jack and Joe je činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. 

viac

V polovici novembra 2019 sa v našej škole uskutočnil 30. ročník  olympiády v anglickom jazyku. 28 žiakov (zatiaľ najvyšší počet) si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Lea Jakubičková zo 7.A, na druhom mieste skončila Sarah Stýblová zo 7.A a tretia bola Nelly Guzmická zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Kamilka Líšková z 9.A, druhá skončila Veronika Fusková z 9.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 8.A .

viac

ADVENT je čarovným obdobím čakania na Vianoce, vyzýva kresťanov k stretnutiu s Kristom,  v našom každodennom živote.  Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Symbolom nádeje. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť a jednotu. Aj naši žiaci si vyrobili na hodine techniky krásne adventné vence. Posúďte ich šikovnosť.

viac

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

viac

Ako rýchlo prešiel rok a znova posviacame adventné vence. A keďže je to začiatok roka, tak pripájam malý vinš:

 

Nech nás advent vedno spája,

malých, veľkých, všetkých nás,

v modlitbe pri svieci jasnej,

prvej, druhej, tretej, štvrtej,

príde Dieťa – len vytrvaj!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
28-11 2019
iBobor 2019

Sedieť pri počítači v správnom čase, na správnom mieste je fajn. Stalo sa to aj v našej škole 11. - 15. novembra, kedy sa uskutočnil 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Na celom Slovensku sa ho zúčastnilo vo všetkých kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Ako sa darilo našim žiakom? Pozrite si vyhodnotenie.

viac

Začiatkom novembra sa uskutočnilo triedne kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Absolvovať túto súťaž je pomerne náročné, pretože pozostáva  z troch zložiek:  písomná časť – 1.jazykový(gramatický test),2. transformácia textu (štylistika)  a 3. ústna (rétorika).  V druhej časti žiaci transformujú(menia) do zadaného štylistického útvaru  predpísaný text  v príslušnom slohovom postupe. Tretia časť je najťažšia, kde sa skúša rečnícky štýl na určenú tému. Za všetky časti môžu dosiahnuť 55 bodov. Všetky úlohy olympiády sú náročné, žiaci ju úspešne zvládli, najmä gramatickú časť. Najúspešnejší  4 žiaci s vysokým počtom bodov postúpili do školského kola: Matúš Chrtiansky, Veronika Fusková, Simonka Šulterová a Kamilka Líšková.

viac

Dňa 21.novembra  2019 žiaci 9.ročníka a maturanti nášho gymnázia GCM absolvovali školskú exkurziu do Viedne. Edukatívnym cieľom exkurzie  bola finančná gramotnosť, ktorá v celej populácii vysoko absentuje. Preto sme  privítali možnosť zúčastniť sa tohto  zmysluplného projektu. Viedenská Erste Sparkasse Wien (Prvá stavebná sporiteľňa) organizuje pre školy edukatívny popoludňajší program zameraný na finančnú gramotnosť pod názvom FLIP (Financial Life Park). Prízemie a prvé podlažie banky je celé vkusne  architektonicky a najmä  didakticky prispôsobené a upravené na takúto aktivitu. Program pre jednu triedu trvá takmer 2,5 hodiny, kedy sa po celý čas deťom venujú 2 erudovaní lektori.

viac

Dňa 21.11. sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom  ...a Slovo bolo u Boha... v Topoľčanoch na ZŠ sv. Don Bosca. Zúčastnili sa ho naši šikovní recitátori v 3 kategóriách: Alžbetka a Laura Kopecké (VII.A) v III. kategórii, v II.kateg. Miško Barát (VI.B) a v I.kateg.(III.A) naša najmladšia reprezentantka Marínka Matuščinová.  Všetci  naši talentovaní recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s mimoriadne náročnými textami. Recitovali krásne a najmä na slávu Božiu.  Získali sme aj ocenenie v podobe 3. miesta, ktoré získal Miško Barát v próze, ktorému srdečne gratulujeme.

viac

Dňa 12.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej speváckej súťaže v spievaní slovenskej populárnej piesne Poptón v CVČ Domino. Spievali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili: Elenka Kostolníková (5.A), Vilko Tužák (5.B), Barborka Kviatkovská (5.B), Terezka Chrtianska (5.B) a Ema Rajtarová (6.A).

V druhej kategórii spievala Kamilka Líšková a Veronika Fusková obe z 9.A.

viac
Novinky v kocke