Základná škola sv. Svorada a Benedikta

 

Milé mamy, mamičky, staré mamy !

Mama - slovo krátke, milé, láskavé, ospievané v poézii a zachované v každom srdci. Mama  - prvé slovo, ktoré dieťa vysloví, je to láska sama. 

Pri slove mama si každý z nás predstaví svoju mamu. Milú a dobrotivú, ktorá  sa o nás s láskou stará, chráni nás a nekonečne miluje.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať Vám za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou zahŕňate svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, za materinskú nežnosť, ktorú v rodine rozdávate.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú chvíľu, ktorou ste obohatili ich detskú dušu, za to, že svoje deti učíte viere a láske, že im každý deň odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom.

Ďakujeme Vám za vaše ľudské vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka a úcta nech poteší srdce každej z Vás. Nech Vás ochraňuje naša Božia Matka.
Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu.

viac

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia.

Aj tento rok sa naši žiaci z 2.B, 4.A a 4.B triedy zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami deti 2021, ktorú organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Ako napovedá samotný názov súťaže, výtvarné práce detí sú plné fantázie, rôznych bytostí, rakiet, ufónov či planét. Do okresného kola postúpilo 10 najzaujímavejších prác.

Porota zo všetkých prijatých diel vybrala prácu žiaka Mateja Magica zo 4.B triedy s názvom Zem, Slnko a Mesiac. Ocenená práca postupuje do celoslovenského kola, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na www.kosnr.sk si môžete pozrieť výstavu všetkých ocenených prác.

Víťazovi srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto:  Mgr. Katarína Škultétyová)

viac

Krásne chvíle umeleckého slova sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii  poézie a prózy 2.- 4. ročníka. Deti nás presvedčili o ľubozvučnosti našej slovenčiny, smelo recitovali zapamätané verše, veselé či poučné príbehy. Porota mala ťažkú úlohu.  Ako rozhodla?

viac
03-05 2021
Všetkovedko

Hovorí sa, že Všetkovedko všetko vie. Či to tak je, sa mohli presvedčiť aj žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do tejto vedomostnej súťaže. Riešili úlohy z  oblasti jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy.  Zmerali si svoje sily, všetko zľahka vyriešili, získali titul Všetkovedko a Všetkovedkov učeň. A kto sa stal Všetkovedkom školy? Jurko Stehlík z 2.B triedy. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac
03-05 2021
Deň Zeme

22.apríl - deň, kedy oslavuje naša Zem. Jej sviatok si deti v jednotlivých oddeleniach pripomenuli rôznymi aktivitami. Prváci tvorili obrázky z plastových vrchnákov. Druháci sa učili rozoznávať bylinky, pripravovať ich na sušenie a vyzdobili nám školský dvor svojimi kresbami. Tretiakov čakali 4 stanovištia,  na ktorých plnili rôzne úlohy - skladali báseň, riešili slovnú prešmyčku, hrali scénku a tvorili obrázky z prírodného materiálu. Vytvorili si aj čelenky s motívom Zeme. Štvrtáci sa postarali o kvetinky a bylinky na našom školskom dvore. Tešíme sa, že deti javia záujem o ochranu Zeme a radi sa zapájajú do týchto aktivít.

 

Fotogaléria

(text a foto: K.Borovská)

viac

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

Oznamujeme Vám, že zápis do prvého ročníka našej základnej školy pre šk. rok 2021/2022 pokračuje od 8.4. do 23.4.2021.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť  do 23. apríla na webovej stránke školy. (link aj tu). V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť svoje dieťa zapísať elektronicky, bude v škole pripravený zápisný lístok v papierovej podobe.

Pre záujemcov, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku od 8.4. prebehne online zápis po telefonickom alebo mailovom dohovore (budeme Vás kontaktovať).

viac

Prosba o 2% 

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie pri SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Benedikta. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

viac

Je čas, kedy sa počas hudobnej výchovy nedá toho veľa, ale spolužiakov počuť hrať na hudobných nástrojoch je zážitok pre obe zúčastnené strany. V našej triede 3.B máme šikovné hudobne nadané deti, ktoré takto poskytli zážitok z hudby a porozprávali o svojich nástrojoch. Ďakujeme, že ste sa podelili o svoj talent.

 

Fotogaléria

(text, foto: E. Caleková)

viac

Žiaci 9.A triedy, Natálka Vrchovská a Adam Kováč,  sa pustili do bádania aj mimo povinných online hodín. Prebádali niektoré zákonitosti a deje okolo nás, aby sa dozvedeli odpoveď na otázku - prečo? Kĺzali sa po ľade, skúmali LED žiarovky, pohrali sa s vlastnosťami okuliarov, zostúpili na hladinu mora a určili hmotnosť kvapky vody. A popri tom sa aj pobicyklovali.

viac

Pokoj vám, JA som to!   

 „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Jn16,33

  

Prajeme Vám a vyprosujeme požehnané sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás oslobodil z jarma hriechu a smrti a priniesol nám pravý život.

 

On je ten istý včera dnes i zajtra. On je víťaz!

 

Preto Vám zvlášť v súčasnej situácii prajeme túto pevnú dôveru a nádej v Jeho víťazstvo, v silu Jeho lásky, ktorá sa obetuje za každého človeka a premáha všetko zlo!

 

Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy

 

Nitra, Veľká noc 2021

viac
Novinky v kocke