Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, ZŠ sv. Svorada a Benedikta na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

viac

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku

2 % z vašich daní. 

viac

Vzhľadom na prerušenie vyučovania ministrom školstva od 30. marca 2020 do odvolania sa  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2020/2021 uskutoční v  termíne

od 15. do 30. apríla 2020.

 

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou pomocou aplikácie Edupage (elektronická prihláška).

viac

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

 

Milí rodičia a priatelia,

 

blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

viac

Vám všetkým malým i veľkým, ktorí ste spojení s našou Spojenou katolíckou školou v Nitre, od detí v Materskej škole cez Základnú školu až po tých najstarších študentov Gymnázia. Od bývalých a súčasných učiteľov, vychovávateľov, všetkých nepedagogických  zamestnancov, cez vedenie školy až ku všetkým rodičom a priateľom, zvlášť bývalým žiakom a študentom, ktorí spoločne vytvárame jednu veľkú rodinu okolo našej školy,

viac

Vážení rodičia, nakoľko bude vládou SR obmedzený voľný pohyb osôb, oznamujeme vám, že zajtra 

 

8.4.2020 nebude budova školy otvorená.

 

Odovzdať prihlášky na SŠ a prevziať si zápisný lístok svojho dieťaťa bude možné v stredu 15. 4. 2020 od 8:00 do 11:30 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

viac

V čase prerušeného vyučovania sa snažíme s kolegami hľadať rôzne spôsoby výučby. Niektorí z nás hľadajú materiály na internete, tvoria videá, ankety, testy či priamo vyučujú online.

S pomocou firmy Sanding sa nám podarilo spustiť technológie od Microsoftu (Office 365, Teams). Vvďaka tomu môžeme mať pedagogické porady a komunikovať so žiakmi a rodičmi.

Spoločnosť SANDING s.r.o. sa zapojila do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Jaroslava Kmeťa  “IT firmy pomôžte Slovensku”.

Ďakujeme.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr.B. Farkašová)

viac

Oznamujeme rodičom IX.A, V.A, V.B triedy, ktorých deti sa chystajú na stredné školy a osemročné gymnázia, že prihlášky na SŠ bude možné odovzdať v termíne

7. - 8. apríla 2020 v čase 8:00 – 11:00 v budove ZŠ.

Prihlášky musia byť podpísané žiakom a zákonným zástupcom (rodičom). Potvrdenie lekára sa nevyžaduje. Prosíme, aby prihlášky priniesol rodič osobne, nakoľko si prevezme zápisný lístok svojho dieťaťa.

viac
29-03 2020
Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

viac

Na základe opatrení ministra školstva je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

 

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý je určený žiakom deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov detí do 1.ročníka  základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla - od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na stránke školy.

viac
Novinky v kocke