Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

 

kategória zamestnanca:

učiteľ strednej školy s aprobáciou FYZIKA

kvalifikačné predpoklady:

viac

Spievate si aj vy pri práci slovenské ľudové piesne? V dnešnej dobe už máloktorí z nás. Ale naši žiaci spievali na ľudovú nôtu v Domine, kde súťažili o titul Slávik Slovenska za sprievodu pána Pleštinského a zvukov jeho akordeónu. Ondrej Pleštinský a Barborka Bírová nám vyspievali dve tretie miesta. Máme radosť z ich úspechu a prajeme im, aby svojim zvučným a spevavým hlasom robili radosť okolo seba!

viac

Aj v tomto školskom roku sa naše šikovné a športovo nadané dievčatá zúčastnili Majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat a získali pre školu krásne 3.miesto. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme im!

viac

V mesiaci máji naši tretiaci a šiestaci úspešne absolvovali plavecký výcvik pod vedením skúsených inštruktorov. Cieľom výcviku bolo naučiť neplavcov aspoň jeden plavecký spôsob a u plavcov zdokonaľovať techniky plaveckých štýlov kraul, znak, prsia. U niektorých detí bolo spočiatku ťažké prekonať počiatočný strach z vody, no nakoniec sa to podarilo!

viac

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ / učiteľka v materskej škole

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto

viac

Dňa 24.4.2024 prijal pozvanie do nášho ŠKD pán včelár Ing. Robert Chlebo. Prišiel medzi nás, aby sa s nami podelil o praktické skúsenosti s chovom včiel. Deti sa dozvedeli veľa informácií o ich chove, o druhoch včiel, o matke, včielkach robotniciach, trúdoch, sršňoch a čmeliakoch. Prezentácia bola veľmi zaujímavá, obohatená obrázkami zo života včiel. Deti mali veľa otázok, na ktoré im pán včelár veľmi rád odpovedal. Ďakujeme mu za vynikajúcu besedu!

viac

Vytrvať vo viere – to je téma tohtoročnej Biblickej olympiády. K tomu si žiaci mali prečítať časti knihy Genezis, proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Školské kolo sa uskutočnilo 24. januára 2024. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov z druhého stupňa. Žiačky, ktoré obsadili prvé tri miesta, vytvorili družstvo a postúpili do dekanátneho kola. Bola to Miriam Mátelová z 9. B, Miriam Poláková zo 7. A a Veronika Machová zo 7. B. V dekanátnom kole, ktoré sa konalo 21. marca 2024 na Piaristickej spojenej katolíckej škole obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

viac
Novinky v kocke